จองเลย

ติดตามข่าวสาร

บริการทำความสะอาด
บริการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
จองเลย
ติดตามข่าวสาร
 • หน้าหลัก
 • ติดต่อเรา

สมัครงาน

"มาร่วมกันทำให้บ้านลูกค้า สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่ ไปกับเรา"

ร่วมเป็นสมาชิกทำงานบ้านกับเรา

ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

สมัครงาน

เลือกสมัครตำแหน่งที่ต้องการ

สัมภาษณ์งาน

ประเมินทัศนคติและความถนัดที่เหมาะกับงาน

เข้ารับการเทรนนิ่งเพื่อความพร้อมในการทำงาน

พร้อมทำงานกับเราแล้วหรือยัง ?

ทำงานด้วยใจและมีความรักในงานบริการ

ประวัติดี ซื่อสัตย์

เราต้องการคนอย่างคุณ

ประสบการณ์ทำความสะอาดไม่มาก

เรามีหลักสูตร อบรมที่ได้มาตรฐานสำหรับทุกคน

ชอบดูแลคนอื่น รักงานบริการ

งาน HIHOME นี้แหละ ทีเหมาะกับคุณ

ฝากประวัติสมัครงาน (แม่บ้าน)

กรอกประวัติของคุณ โดยจะมีทีมงานติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาสัมภาษณ์งาน

Career

พร้อมทำงานกับเราแล้วหรือยัง ?

ทำงานด้วยใจและมีความรักในงานบริการ

HIHOME คืออะไร?

HIHOME คือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทำความสะอาดภายในทุกรูปแบบ ด้วยระบบและบริการที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สมัครงานกับ HIHOME ต้องเตรียมอะไรบ้าง

แม่บ้าน HIHOME ต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์ รักงานทำความสะอาด และงานบริการ ส่วนเรื่องเอกสารมีต้องเตรียมดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เซ็นเอกสารเพื่อตรวจเช็คประวัติอาชญกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมไฮโฮม (ออฟฟิศ)

พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบงานบริการ ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง

ไฮโฮม ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน เรามีเป้าหมายที่จะสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง พัฒนางานด้านบริการรูปแบบใหม่ที่จะมาเติมเต็มการดำเนินชีวิตของผู้คน สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญ เราให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดเพศ อายุ พร้อมที่จะเปิดรับทุกคนที่มีใจ พร้อมเรียนรู้มาเป็นทีมงานของเรา และพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพแม่บ้าน ภาคสนาม

Maid Supervisor & QC: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพแม่บ้าน ภาคสนาม

รายละเอียดของงาน

 • ฝึกสอนทีมงาน + นาทีมออกให้บริการลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
 • ควบคุมการทางานของทีมงานให้ได้มาตรฐานตามคุณภาพและเวลาที่กาหนด
 • ช่วยเหลือทีมงานแม่บ้านเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
 • สามารถทางานแทนแม่บ้านได้ในกรณีที่พนักงานไม่ครบ
 • สามารถปฏิบัติตามกฏและขั้นตอนการทางานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รับฟังการประเมินการทางาน พร้อมสาหรับการพัฒนาคุณภาพของตนเองอย่างสม่าเสมอ
 • ทาความเข้าใจรูปแบบบริการต่างๆของบริษัท + สามารถอธิบายให้ลูกค้าหน้างานเข้าใจได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิงอายุระหว่าง 25 – 45 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ใจเย็นมีความอดทนสูง สามารถทางานภายใต้สถานการณ์กดดันได้
 • สามารถทางานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคคลค้าประกันและไม่มีประวัติการก่ออาชญกรรม (มีการตรวจประวัติก่อนเริ่มทางาน)
 • ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ทางานโดยตรง สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดอื่นๆ

 • ทางาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • 09:00 – 19:00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
 • ได้วันหยุดประจำปี 13 วัน (ไม่หักค่าแรง)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวันและค่าเดินทาง (กรณีออกงานนอกสถานที่)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดประจาปี
 • สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: hihomeclientservice@gmail.com(ติดต่อฝ่ายบุคคล)
 2. โทรลงทะเบียนและนัดสัมภาษณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์
 3. สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท (โทรนัดล่วงหน้า)

ติดต่อฝ่ายบุคคล

69/14-16 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 086-3651924
E-mail: hihomehr02@gmail.com
Website: www.hihome.co.th

พนักงานขับรถบริการ ทำความสะอาด พรม ผ้าม่าน ฟูกที่นอน (Driver & Cleaning Service)

รายละเอียดงาน

ส่วนงานขับรถ

 • ขับรถพาทีมงาน ไปให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เช็ดทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 • เช็คความพร้อมลมยาง อุปกรณ์ต่างๆ ระบบเบรก ระบบช่วงล่าง ให้พร้อมใช้งาน
 • ศึกษาเส้นทางหรือวางแผนการเดินทางทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

ส่วนงานบริการ

 • วางแผนงาน รับผิดชอบตารางงานในแต่ละวัน
 • เรียนรู้วิธีการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากบริษัท (มีหลักสูตรอบรมให้)
 • ให้บริการทำความสะอาดพรม ผ้าม่าน ฟูกที่นอน ให้ลูกค้านอกสถานที่
 • ช่วยเหลืองานแม่บ้านทำความสะอาด ให้ลูกค้านอกสถานที่
 • แนะนำการดูแลรักษา วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
 • รายงานความคืบหน้า+ปัญหาเข้าส่วนกลาง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยยึดตามหลักวิธีปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 4. รักงานบริการ พูดจาสุภาพ นอบน้อม ตรงต่อเวลา ไม่เกี่ยงงาน
 5. ตั้งใจทำงาน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม และ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท (มีการตรวจประวัติก่อนเริ่มทำงาน)
 7. สามารถทำงานในวันเสาร์
 8. มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ของบริษัทได้
 9. ทราบเส้นทางกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี (ถ้ามี)
 10. มีความรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำความสะอาด พรม ผ้าม่าน ฟูกที่นอน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดอื่นๆ

 • ทำงาน 6 วัน (จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์)
 • เวลาทำงาน 09:00 – 19:00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า